0263 3880 313

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

27/08/2020
  Số hiệu 932/SYT-NVY
  Ngày ban hành 17/4/2020
  Nơi ban hành Sở Y tế
  Trích yếu Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
  Nhóm văn bản
  Tệp đính kèm https://ytedateh.vn/wp-content/uploads/2020/08/932-Tiếp-tục-thực-hiện-đợt-cao-điểm-PC-Covid-19.signed-1.pdf